۲ مطلب با موضوع «دلنوشته های زیبا و تاثیرگذار» ثبت شده است

خصوصیه روش چادر کشیدیم

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ :
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻗﻢ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺭﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﯾﻢ
ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ،
ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺳﺮﺷﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ !
ﻫﯽ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺮﺷﻮ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﻫﺎﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ ﺗﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻦ
ﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻨﺸﺴﺖ، ﻫﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ.
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﻪ .

حفظ دین مانند حفظ گلوله آتش درون دستان است...

راست میگفت پیامبر رحمت که در آخر الزمان حفظ دین مانند حفظ گلوله آتش درون دستان است .... بله این روز ها برای زهرایی شدن هم باید تاوان بدهی ... مانند حضرت زهرا سلام الله علیها باید سیلی خورد ... بله این روز ها اگر از دین حمایت کنی ساده لوح هستی و ریا کار و یا چاپلوس و یا دروغگو ...!!!
و چه زیبا میگفت سید شهیدان اهل قلم آسد مرتضی آوینی که :
در جمهوری اسلامی همه آزادند الا بچه حزب اللهی ها
آخر میدانی چرا؟؟؟ بقول سید مرتضی :
فحش اگر بدهند، آزادی بیان است!
جواب اگر بدهی، بی فرهنگی !
سوال اگر بکنند، آزاد اندیشند !
سوال اگر بکنی، تفتیش عقاید است!
تهمت اگر بزنند، درجستجوی حقیقتند !
جواب اگر بدهی، دروغگویی !
مسخره ات بکنند، انتقاد است!
جواب اگر بدهی، بی جنبه ای !
اگر تهدیدت کنند، دفاع کرده اند!
اگر ازعقایدت دفاع کنی، خشونت طلبی!
بدانید جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمى شناسد.
کاری نداریم عده ای خودشان را خودباخته شده اند و خود آگاه و نا خود آگاه به پیروی از هوی و نفس بر آمده اند و از باطل پیروی میکنند اما ما تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس مقاومت میکنیم در راه ترویج فرهنگ اسلامی و گفتمان اسلام ناب...

کَم مِن فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَت فِئَةً کَثیرَةً بِإِذنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصّابِرینَ
بسا گروه اندکى که به توفیق خدا بر گروه بسیارى پیروز شدند، و خدا با صابران است ...