۱ مطلب با موضوع «متن زیبا درباره حجاب» ثبت شده است

مثقال ذره که می گویند ...

درقیامت نوبت حساب کردن مثقال ذره هاست

درشت ها که حساب کردن ندارند

مثقال ذره که می‌گویند

یعنی همان چندلحظه ای که بوی عطر تو تمام مردی را به هم میریزد

مثقال ذره که میگویند