۱ مطلب با موضوع «متن کوتاه درباره حجاب و چادر» ثبت شده است

متن کوتاه درباره حجاب و چادر

بانوان ایرانی چه در دوران باستان و قبل از اسلام و چه بعد از آن حجاب داشته اند.
از دوران مادها، هخامنشیان و اشکانیان تا به امروز.
از روی کتیبه‌های به‌جا‌مانده در آثار باستانی (نقش‌ رستم، تخت‌ جمشید، نقش‌ رجب و ...)، ظروف ، تندیس‌ها و مجسمه‌های محافظت شده در موزه‌ها میتوان تصاویر حجاب زنان ایرانی را مشاهده نمود.
نمونه بارز آن چادری است که بر روی کلاه کنگره دار می پوشیدند.اولین استفاده از چادر در ایران در زمان هخامنشیان بوده است که البته زنان بلند پایه دربار همچون شاهزادگان از آن استفاده می کردند.
در نقشهای فراوان تخت جمشید ، شوش و پاسارگاد تصویر هیچ زنی مشاهده نمی شود و پژوهشگران علت آن را حجب وحیای زنان در آن دوره وغیرت وتعصب مردانشان میدانند. ولی در حجاریهای دوره ساسانی نقش زنان بسیار دیده می شود که همگی پوشیده ودارای حجاب و پوشش مناسب هستند.