۳ مطلب با موضوع «عکس نوشته های حجاب» ثبت شده است

3. عکس نوشته حجاب

حجاب یعنی

من انتخاب میکنم که تو چه ببینی !


2.عکس نوشته حجاب

بانو!

یادت باشد

زیبایی تو زمانی به چشم می آید

که نجیب باشی.


1. عکس نوشته حجاب

وقتی از باران نگاه های آلوده و هرزه خود را می پوشانی،
منتظر باش
تا باران رحمت و فیض الهی بر تو ببارد،
ای بانوی زهرایی...