۲ مطلب با موضوع «عکس نوشته های چادر» ثبت شده است

2. عکس نوشته چادر

بانو

بوی بهشت می گیرد چادرت

وقتی که به بن بست می کشد

نگاه نامحرمی را ...


1. عکس نوشته چادر

حواست باشد ای بانو که عشقت چادرت باشد

برایش نقشه ها دارند و جنگ نرم یعنی این ...!