۲ مطلب با موضوع «متن زیبا درباره چادر» ثبت شده است

2. متن زیبا درباره چادر

می گویند :
آخر چه کسی دیگر
حوصله این " چادر " را دارد . . . !
بله درست است 💕زهــــرایــی بودن لیاقت می خواهد.چادر مشکی است اما ....

چادر مشکی است اما
دنیای دختران چادری صورتی است !
دنیایی پر از شادی و نشاط و خنده
پر از رفاقت های ناب و صمیمی
پر از دخترانه های قشنگی که
البته برای هرکسی خرجش نمی‌کنند
چادر مشکی است اما
قلب دختران چادری سبز است !
قلبی که پر از دوست داشتنی هایی است
که خوب اند و خدایی
پر از دوست داشتن پدر های مهربان، مادر های عزیز و برادر های غیرتی شان است.
قلبی که دوست داشتنِ مرد هایِ رهگذرِ ساعتی و روزی و ماهی جایی در آن ندارد !
چادر مشکی است اما
فکر دختران چادری آبی است ..
آبی مثل آسمانِ آبی بهاری
آرام و زیبا و بزرگ
خالی از بوق های ماشین های هرزه
خالی از صداهای روح خراش
آهنگ های تند و تو خالی
خالی از حرف های بچه گانه پشت این و آن
دنیای دختران چادری
پر است از رنگ های شاد و زیبا که آنها را مدیون وقار و سنگینی
سیاهی چادرشان هستند .
چادری ها شادترین دختران روی زمین اند .